In overeenstemming met de volgende voorwaarden en bepalingen, is de Ricoh Perseus Cashback geldig voor aankopen van nieuwe in aanmerking komende Ricoh producten zoals omschreven in de onderstaande Tabel 1, die verricht zijn tussen 1 juni 2018 en 31 augustus 2018 (Actieperiode) kunnen gebeuren. Het bedrag van de cashback reward (Compensatie) zal van het gekochte in aanmerking komende product afhangen en wordt in Tabel 1 vermeld (Actie).
 1. Deze Actie staat open voor bedrijven die in een van de volgende landen ingeschreven zijn: Polen, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland of België (Landen) of personen die ouder zijn dan 18 jaar die in de Landen wonen (Deelnemer) en die een in Tabel 1 omschreven in aanmerking komend product bij om het even welke detailhandelaar in de Landen kopen.

  Tabel 1 - In aanmerking komende producten en compensaties

  In aanmerking komende productenBedrag Compensatie
  SP C261DNw€30
  SP C262DNw€50
  SP C261SFNw€40
  SP C262SFNw€80
 2. Deze Actie kan met geen enkele andere aanbieding gecombineerd worden.
 3. Om aan de Actie deel te kunnen nemen, gaan de deelnemers naar https://promotions.ricoh-europe-com.dev.opiahost.co.uk/be/nl/claims/summercolour18/get-started waar ze het online aanvraagformulier met de vereiste informatie en samen met hun geldige aankoopbewijs (Claim) niet vroeger dan 30 dagen en niet later dan 60 dagen vanaf de aankoopdatum invullen (Periode van Claim). Dit betekent dat de uiterste datum van een Claim voor een aankoop die op 31 augustus 2018 gebeurt, 23.59 u. (BST) op 29 oktober 2018 is. Om ieder misverstand te vermijden, wordt de aankoopdatum als dag 1 (één) geteld. Wanneer een Claim geldig wordt verklaard, wordt de Deelnemer binnen 5 dagen via e-mail op de hoogte gebracht (Geldigverklaring van Claim).
 4. Per Deelnemer kunnen maximum 10 Claims ingediend worden. Er kan enkel 1 Claim per aankoop van een in aanmerking komend product ingediend worden.
 5. Wij danken u voor het aanvaarden van 30 dagen vanaf de Geldigverklaring van de Claim voor het ontvangen via bankoverschrijving van uw Compensatie in uw lokale munt.
 6. Wanneer geoordeeld wordt dat een Claim onrechtmatig door de Deelnemer ingediend werd, dan wordt de Deelnemer hiervan via het e-mailadres op de hoogte gebracht dat tijdens de procedure van de Claim opgegeven werd. Deelnemers hebben dan 7 dagen vanaf de ontvangst van deze e-mail om de vereiste informatie te bezorgen. Indien de Deelnemer binnen deze tijdslimiet de vereiste informatie niet bezorgt, dan zal zijn Claim als ongeldig aangemerkt worden en zal de Deelnemer niet langer in aanmerking komen om de Compensatie te ontvangen.
 7. Compensaties zijn inclusief alle belastingen. Indien de Compensatie een belastbare winst vormt, dan ligt de fiscale verantwoordelijkheid volledig bij de ontvanger.
 8. Wanneer Deelnemers de procedure voor de Claim afwerken, bevestigen ze dat ze deze voorwaarden en bepalingen aanvaarden.
 9. Door terugzending van in aanmerking komende producten na een Claim, verliest de klant het recht op de Compensatie.
 10. Deze actie is niet toegankelijk voor de medewerkers van Ricoh International N.V., hun tussenpersonen, distributeurs, herverkopers of elkeen die met de Actie verband houdt. Claims mogen alleen door de eindgebruiker-klant worden ingediend. Handelaars mogen geen claims in naam van hun klanten indienen.
 11. Als u vragen hebt over de status van uw claim, stuur dan een e-mail naar: help@ricoh-promotions.com
 12. De organisator behoudt zich het recht voor om onvolledige, onjuiste, gewijzigde of onleesbare claims af te wijzen.
 13. Ricoh is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische storingen of storingen van de hardware, software, server, website of schade van welke aard dan ook die de Deelnemers weerhoudt van of stoort bij de deelname aan deze actie.
 14. Het indienen van valse, onjuiste, misleidende of frauduleuze documentatie kan tot uitsluiting van deze Actie en toekomstige Acties van Ricoh leiden en kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging van de indiener.
 15. Ricoh kan deze Actie nietig verklaren wanneer ze door de toepasselijke wetgeving belast, gereguleerd, verboden of beperkt wordt.
 16. Alle beslissingen van Ricoh in verband met om het even welke of alle aspecten van de Actie zullen definitief en bindend zijn.
 17. Ricoh behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de voorwaarden van deze Actie te wijzigen of te annuleren.
 18. Promotor: Ricoh International B.V., Nieuw Kronenburg, Prof. W. H. Keesomlaan 1, 1183 DJ Amstelveen, Nederland
 19. Behoudens zoals dat in deze voorwaarden en bepalingen vermeld is of voor de doeleinden voor de werking van deze Actie, zullen de gedetailleerde gegevens en informatie die door de Deelnemer bezorgd worden wanneer hij start met de Actie of wanneer hij de Compensatie vraagt, niet voor om het even welke promotiedoeleinden gebruikt worden, noch zullen ze aan om het even welke derde partij overgemaakt worden.
 20. De Deelnemer kan de toestemming voor het gebruik van persoonlijke informatie intrekken door schriftelijk de organisator hiervan op de hoogte te brengen of door van het Opt-Out proces gebruik te maken zoals dat in het privacybeleid van de organisator toegelicht wordt en dat geraadpleegd kan worden via https://www.ricoh-europe.com/privacy-policy.html
 21. Deze Actie is onderworpen aan de Wet in Engeland en Wales.
Track

Aanvraag Volgen

Volg de voortgang van uw claim door het ID-nummer van uw claim in te vullen