1. Op basis van de volgende algemene voorwaarden kunnen klanten tot € 80,- cash-back claimen op in aanmerking komende producten die in de periode van 1 mei 2017 t/m 31 juli 2017 zijn gekocht.
 2. Deze actie geldt voor elke eindcomsument die een in aanmerking komend product heeft gekocht van een officiële Ricoh-retailer. Weet u niet zeker of uw leverancier een officiële Ricoh-retailer is? Stuur dan een e-mail naar: help@ricoh-promotions.com..
 3. Maximaal tien cash-back claims voor in aanmerking komende producten mogen gedurende de looptijd van de actie per huishouden of bedrijf worden ingediend.
 4. Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen.
 5. Deze promotie is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland.
 6. Voor deelname aan de actie moeten de klanten het online claimformulier invullen (gebruik deze link voor het online claimformulier) tijdens de looptijd van de actie, maar niet eerder dan 30 dagen en niet later dan 60 dagen na de aankoopdatum. De aankoopdatum geldt als dag één.
 7. Klanten moeten een geldig bewijs van aankoop uploaden (zoals een bon) wanneer ze het online claimformulier invullen. Een geldig bewijs van aankoop is een ontvangstbewijs of een kassabon.
 8. Na de goedkeuring van uw claim, wordt het bedrag binnen 30 dagen overgemaakt naar de door u opgegeven bankrekening.
 9. Cash-back uitbetalingen zijn inclusief alle belastingen. Indien de cashback uitbetaling belastbaar is, valt deze onder de verantwoordelijkheid van de ontvanger.
 10. Als klanten een claimformulier invullen, bevestigen ze daarbij dat ze deze algemene voorwaarden accepteren.
 11. Als in aanmerking komende producten na de aankoop of na indiening van het claimformulier voor de cash-back actie worden geretourneerd, dan heeft de klant geen recht meer op de cash-back uitbetaling.
 12. Deze actie geldt niet voor de medewerkers van Ricoh International B.V. en gelieerde ondernemingen of voor anderen die betrokken zijn bij deze actie. Alle claims mogen alleen door de eindgebruiker worden ingediend.
 13. Als u vragen hebt over de status van uw claim, stuurt u een e-mail naar: help@ricoh-promotions.com
 14. Ricoh behoudt zich het recht voor om onvolledige, onjuiste, gewijzigde of onleesbare claimformulieren af te wijzen.
 15. Ricoh is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor technische storingen of storingen van de hardware, software, server, website of schade van welke aard dan ook die de deelnemers weerhoudt van of stoort bij de deelname aan deze actie.
 16. Alle documentatie die voor deze actie wordt ingediend, wordt het eigendom van Ricoh en wordt niet teruggestuurd.
 17. Door het indienen van valse, onjuiste, misleidende of frauduleuze documentatie wordt de deelname aan deze actie en aan toekomstige acties van Ricoh afgewezen en kan een proces tegen de deelnemer worden aangespannen.
 18. Ricoh kan deze actie intrekken als de actie door de geldende wetgeving belast, gereguleerd, verboden of beperkt wordt.
 19. Alle beslissingen van Ricoh inzake deze actie zijn definitief en bindend.
 20. Ricoh behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze actie zonder kennisgeving te wijzigen of te annuleren.
 21. Promotor: Ricoh International B.V., Nieuw Kronenburg, Prof. W. H. Keesomlaan 1, 1183 DJ Amstelveen, Nederland
 22. Deze actie is onderhevig aan de Nederlandse wetgeving.
Track

Aanvraag Volgen

Volg de voortgang van uw claim door het ID-nummer van uw claim in te vullen