De Black Friday Access Cashback van Ricoh is, met volledige inachtneming van deze algemene voorwaarden (Actievoorwaarden), geldig voor aankopen van nieuwe producten van Ricoh. Dit betreft producten zoals beschreven in onderstaande Tabel 1 (Actieproducten) die zijn gekocht tussen 1 december 2018 en 31 december 2018 (Actieperiode) in alle landen. Het bedrag van de cashbackvergoeding (Vergoeding) is afhankelijk van het actieproduct dat is gekocht en de aankoopdatum, zoals hieronder nader beschreven in Voorwaarde 2 (Actie).
 1. Deze actie is toegankelijk voor bedrijven die zijn geregistreerd in een van de volgende landen: Polen, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Nederland of Zwitserland (Landen) of individuen ouder dan 18 die woonachtig zijn in een van deze landen (Deelnemer) en die zoals beschreven in nieuw actieproduct hebben gekocht bij een van de handelaren (In aanmerking komende handelaar).
 2. Om in aanmerking te komen voor de actie, moeten deelnemers tijdens de actieperiode actieproducten kopen bij een in aanmerking komende handelaar. De vergoeding waar de deelnemer voor in aanmerking komt, is afhankelijk van de exacte aankoopdatum van het actieproduct, zoals hieronder weergegeven in Tabel 1.

  Tabel 1 - Actieproducten en bijbehorende vergoedingswaarden
  Modelnaam actieproductVergoeding voor aankopen die zijn gedaan tussen 1-12-2018 en 31-12-2018 (lokale tijd)
  SP C262DNw€ 50,00
  SP C261SFNw€ 40,00
  SP C262SFNw€ 90,00
  SP C360DNw€ 60,00
  SP 230DNw€ 40,00
  SP 230SFNw€ 50,00
 3. Deze actie kan niet worden gecombineerd of worden gebruikt samen met een andere aanbieding of actie, hetzij van de organisator of van derden.
 4. Deelnemers kunnen na aankoop van een actieproduct in overeenstemming met Voorwaarde 2 deelnemen aan de actie door op [promotions.ricoh-europe.com] de benodigde gegevens in te vullen op het online aanvraagformulier en hun aankoopbewijs bij te voegen (Claim). Deze claims kunnen niet later worden ingediend dan 30 dagen na de aankoopdatum (Claimperiode). Dit betekent dat voor producten die zijn gekocht op 31 december 2018 de claim moet zijn ingediend voor 23:59 (lokale tijd) op 30 januari 2019. Voor alle duidelijkheid, de aankoopdatum geldt als dag 1 (één).
 5. De deelnemer wordt binnen 5 dagen via e-mail op de hoogte gesteld als de claim is gevalideerd (Claimvalidatie).
 6. Als wordt vastgesteld dat een claim niet juist is ingediend, wordt de deelnemer hier via het tijdens de claimprocedure verstrekte e-mailadres binnen 5 dagen na het indienen van de claim over geïnformeerd (E-mail ter kennisgeving). Indien de deelnemer binnen 5 dagen na het indienen van de claim geen e-mail ter kennisgeving heeft ontvangen, is het de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer om contact op te nemen met de organisator via help@ricoh-promotions.com. De claim van de deelnemer wordt afgewezen indien dit niet gebeurt.
 7. Deelnemers moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de e-mail ter kennisgeving de gevraagde informatie indienen. De claim wordt als ongeldig beschouwd en de deelnemer komt niet langer in aanmerking voor de vergoeding als de deelnemer er niet in slaagt om de vereiste informatie tijdig in te dienen.
 8. Er kunnen maximaal 10 claims per deelnemer worden ingediend. Er kan slechts 1 claim worden ingediend per aankoop van een actieproduct.
 9. Bij volledige naleving van de actievoorwaarden zal de organisator binnen 28 dagen na validatie van de claim de vergoedingswaarde, in overeenstemming met Tabel 1, in de lokale valuta aan de deelnemer betalen.
 10. Vergoedingen zijn inclusief alle belastingen. Alle belastingverplichtingen zijn voor rekening van de deelnemer indien op deze vergoeding een belastbaar voordeel van toepassing is.
 11. Door de claimprocedure te voltooien, bevestigen deelnemers dat ze deze actievoorwaarden aanvaarden.
 12. De deelnemer komt niet langer in aanmerking voor de vergoeding als de actieproducten worden geretourneerd.
 13. Dit aanbod is niet geldig voor medewerkers van Ricoh Europe PLC, hun zaakwaarnemers, distributeurs, verkopers of iedereen die aan de actie is gelieerd. Claims mogen alleen worden ingediend door de deelnemer. Het is derden niet toegestaan om claims in te dienen namens hun klanten.
 14. Stuur voor vragen over de status van uw claim een e-mail naar: help@ricoh-promotions.com.
 15. De organisator behoudt zich het recht voor om onvolledige, onjuiste, gewijzigde of onleesbare claims ongeldig te verklaren.
 16. De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige technische fouten, hardware, software-, server- of websitefouten of andere fouten of schade van ongeacht welke aard voor zover dit deelnemers verhindert of anderszins belemmert om aan de actie deel te nemen.
 17. Het indienen van valse, onjuiste, misleidende of frauduleuze documentatie kan leiden tot uitsluiting van deze actie en toekomstige acties van Ricoh en de indiener kan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd.
 18. De organisator kan de actie ongeldig verklaren indien deze door de toepasselijke wetgeving wordt belast, gereguleerd, verboden of beperkt.
 19. Beslissingen van de organisator ten aanzien van enkele of alle aspecten van de actie zijn definitief en bindend.
 20. Ricoh behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze actie zonder kennisgeving aan te passen of te annuleren.
 21. Organisator: Ricoh Europe (Nederland) B.V. Prof. W. H. Keesomlaan 1, 1183 DJ Amstelveen Nederland (postadres: P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen).
 22. Behalve zoals uiteengezet in deze actievoorwaarden of zoals gerechtvaardigd is voor uitvoering van de actie, worden de gegevens en informatie die de deelnemer verstrekt bij deelname aan de actie of het claimen van de vergoeding niet voor promotionele doeleinden gebruikt of aan derden overgedragen. Alle gegevens worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van de organisator dat te vinden is op: https://www.ricoh-europe.com/privacy-policy.html
 23. Deze actie valt onder de wetgeving van Engeland en Wales. De Engelse versie die HIER beschikbaar is, wordt beschouwd als de doorslaggevende versie mochten er geschillen zijn met betrekking tot deze actievoorwaarden.
Track

Aanvraag Volgen

Volg de voortgang van uw claim door het ID-nummer van uw claim in te vullen