Najczęściej zadawane pytania

Kup kwalifikujący się produkt w okresie trwania promocji, a następnie prześlij wniosek online w okresie trwania promocji, jak opisano w Warunkach na tej stronie.

Kwalifikujące się produkty opisano na stronie Kwalifikujące się produkty.

W promocji można wziąć udział aż dziesięć razy.
Nagrody możemy zaoferować jedynie za zakup kwalifikujących się produktów wymienionych w sekcji Kwalifikujące się produkty tej witryny.
Kopia fizyczna/zakup w sklepie:

Jeśli dysponujesz skanerem, zeskanuj dowód zakupu i zapisz go na komputerze do przesłania.

Jeśli nie dysponujesz skanerem, zrób zdjęcie telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym lub tabletem. Aby przesłać dokument do komputera, możesz skorzystać z poczty e-mail lub połączenia USB. Jeśli wniosek składasz na tablecie, prześlij obraz z biblioteki zdjęć urządzenia.

Kopia cyfrowa/zakupy online:

\Wydrukuj i zeskanuj, jak opisano w sekcji dotyczącej kopii fizycznej/zakupu w sklepie

Zapisz dowód zakupu na komputerze do przesłania

Wykonaj zrzut ekranu z dowodem zakupu jako plik PDF lub JPEG na komputerze. Aby zapisać dowód zakupu jako plik JPEG, wklej zrzut ekranu do programu Microsoft Paint i zapisz dokument na komputerze jako plik JPEG.

Jeśli wniosek składasz na tablecie, wykonaj zrzut ekranu z dowodem zakupu i prześlij go do formularza wniosku z biblioteki zdjęć w urządzeniu.

Ogólne wymagania dotyczące przesyłanych dokumentów:

Podczas skanowania lub robienia zdjęcia należy się upewnić, że wszystkie wymagane dane są wyraźnie widoczne. Rozmazane lub nieostre zdjęcie dowodu zakupu może spowodować nieuznanie wniosku.

Przesyłane dokumenty muszą być w formacie dokumentu PDF lub obrazu JPEG. Maksymalny rozmiar każdego dokumentu to 2 Mb.

W razie konieczności można przesłać kilka dokumentów. Wystarczy wybierać kolejne pliki i klikać przycisk przesyłania podczas składania wniosku.

Wynika to prawdopodobnie z jednej z poniższych przyczyn:

 • Przekroczono termin składania wniosków dla tej promocji
 • Data zakupu wypadła poza okresem promocyjnym
 • Zbyt wcześnie złożono wniosek dla tej promocji

Należy sprawdzić dowód zakupu, Warunki i postanowienia dla tej promocji oraz okres składania wniosków.

Podczas uzupełniania wniosku pojawi się prośba o przesłanie potwierdzenia zakupu.

Jeśli urządzenie zostało kupione przez Internet; a potwierdzenie masz w wiadomości e-mail; zapisz ją na komputerze i prześlij lub wydrukuj i zeskanuj. Możesz także wykonać zrzut ekranu; a następnie wkleić go do programu Microsoft Word i zapisać w formacie PDF lub wkleić do programu Microsoft Paint i zapisać w formacie JPEG.

Jeśli masz fizyczne potwierdzenie (paragon lub fakturę); możesz:

1. Zeskanować je do komputera

lub

2. Zrobić zdjęcie smartfonem; tabletem lub aparatem cyfrowym i przesłać je do komputera.

Należy podać poniższe informacje:

 • IBAN
 • BIC/Swift
 • Nazwisko właściciela konta
Wniosek zostanie sprawdzony przez jednego z naszych pracowników, a status wniosku zostanie przesłany Tobie w wiadomości e-mail. Będziemy Cię informować o statusie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail. Zapraszamy także do zapoznania się z funkcją Śledzenie wniosków dostępną na naszej stronie.
Sprawdź, czy na konto e-mail podane podczas wypełniania formularza wniosku przyszły wiadomości e-mail dotyczące promocji. Upewnij się, czy wiadomość e-mail nie trafiła do folderu z niechcianą pocztą lub spamem. Zapraszamy także do zapoznania się z funkcją Śledzenie wniosków dostępną na naszej stronie.

Sprawdź przesłaną przez nas wiadomość e-mail — być może przesłane przez Ciebie dane na dowodzie zakupu okazały się niewystarczające, aby przetworzyć wniosek.

Typowe przyczyny brakujących dokumentów:

 • Dowód zakupu był nieczytelny
 • Dowód zakupu nie zawierał zapłaconej kwoty, produktów lub nazwy sprzedawcy
 • Zamiast dowodu zakupu przesłano nieprawidłowy dokument
 • Przesłano potwierdzenie zamówienia, które nie informuje o zakupionych produktach. W takim przypadku prosimy o dołączenie do wniosku dalszych dokumentów – może to być dowód dostawy lub faktura
 • Numer seryjny podany we wniosku jest nieprawidłowy
 • Podane informacje o banku nie pasują do danych wnioskodawcy/firmy
Płatność zostanie dokonana w okresie określonym w warunkach i postanowieniach promocji.

Jeśli masz wiadomość e-mail potwierdzającą przyznanie nagrody, sprawdź następujące informacje:

 • Przeczytaj warunki promocji i sprawdź; kiedy płatność zostanie przyznana
 • Sprawdź swoje wyciągi bankowe pod kątem kwoty nagrody, której oczekujesz
 • Jeśli mimo tego nie możesz zlokalizować płatności; skontaktuj się z nami tutaj

Formularz kontaktowy


Track

Moduł śledzenia wniosków

Śledź swój wniosek, wprowadzając w tym miejscu jego numer